PRom

16 lat środowiska              30 konferencji

Article

 

Informacja o międzynarodowym programie badawczym:
Internet w działaniach marketingowych uczelni wyższych

Niniejszy projekt badawczy jest kontynuacją badań przeprowadzonych w okresie listopad/grudzień 2013 r. w ramach autorskiego projektu „Internet w działaniach marketingowych uczelni wyższych w Polsce”. Celem projektu jest określenie roli oraz znaczenia Internetu w aktywności marketingowej uczelni wyższych w Polsce, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Metodologia badań
Badania będą przeprowadzone na pełnej populacji uczelni wyższych w danym kraju, w terminie luty – czerwiec 2016 r.
Badania mają charakter wywiadu ankietowego, którego narzędziem jest kwestionariusz ankietowy.

Kwestionariusz ten zawiera 20 pytań, zgromadzonych w 6 blokach:
- Blok I „Ogólny” - wprowadzający w temat (pytania 1 i 2);
- Blok II „Badania marketingowe” (pytania 3-5);
- Blok III „Promocja” (pytania 6-12);
- Blok IV „Strategia” (pytanie 13);
- Blok V „Social Media” (pytania 14-16);
- Blok VI „Technologie mobilne” (pytania 17-20).
Pytania mają charakter zamknięty, otwarty i półotwarty. Grupą docelową kwestionariusza ankietowego są osoby odpowiedzialne za działania marketingowe danej uczelni.

Respondentami powinni być menedżerowie i specjaliści ds. marketingu lub promocji oraz/lub pełnomocnicy rektorów ds. marketingu.

WIĘCEJ O BADANIU I ADRES ANKIETY: http://www.humlard.com/ankiety/index.php/491958/lang-pl