PRom

16 lat środowiska              30 konferencji

Article

Kadencje Zarządu
Zarząd I Kadencji 2006 - 2009
Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) – prezes
Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski) – wiceprezes
Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska) – wiceprezes
Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku) – wiceprezes
Kamil Melcer (Uniwersytet Warszawski) – skarbnik

W lutym 2008 roku w trakcie X Konferencji w Kliczkowie Marcin Żukowski w związku ze zmianą miejsca pracy i utratą – tym samym – statutowych uprawnień członkowskich złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W jego miejsce decyzją Walnego Zebrania Członków wybrany został Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Zarząd II Kadencji 2009 – 2012
Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – prezes
Kamil Melcer (Uniwersytet Warszawski) – wiceprezes
Krzysztof Sławiński (TEB Akademia) – wiceprezes
Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - wiceprezes
Agnieszka Szewczyk (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka) – skarbnik

Zarząd III Kadencji 2012 – 2015
Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – prezes
Marcin Witkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – wiceprezes
Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański) – członek Zarządu
Krzysztof Sławiński (TEB Akademia) – członek Zarządu
Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - członek Zarządu
Monika Żurkowska (Społeczna Akademia Nauk) – skarbnik


Kadencje Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna I Kadencji
Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Ilona Jakubowska (PWSZ we Włocławku)
Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)

Komisja Rewizyjna II Kadencji
Paweł Doś (Politechnika Śląska)
Maciej Okoń (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Paweł Pasławski (Wyższa Szkoła Filologiczna)

Komisja Rewizyjna III Kadencji
Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)
Wojciech Mundt (Akademia Marynarki Wojennej)
Wojciech Zalewski (Wyższa Szkoła Logistyki)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza