KONTAKT

Wygasa

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa

Prezes Stowarzyszenia
Anna Kiryjow-Radzka
prezes@prom.edu.pl