DOŁĄCZ DO NAS

Wygasa

 

Stowarzyszenie jest formą otwartą dla zainteresowanych i zaprasza przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni w Polsce do współpracy.

Członkami Stowarzyszenia - zgodnie ze Statutem - mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela. Członkiem Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba, pozostająca w stosunku zatrudnienia na umowę o pracę z wyższą uczelnią, mająca w zakresie obowiązków zadania związane z promocją, marketingiem lub reprezentowaniem uczelni.

Chcesz dołączyć do Stowarzyszenia PRom?

 

Wyślij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mejla, w którym podasz:

- imię i nazwisko 
- miejsce pracy (uczelnia, dział) i stanowisko (funkcja)
- adres e-mail do kontaktu 
- telefon do kontaktu 
- adres korespondencyjny 
- rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia PRom (imiona i nazwiska)


oraz klauzule:

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” w charakterze członka zwyczajnego.

Informuję, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa i wypełniania uchwał władz Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w § 13 statutu Stowarzyszenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych.

 

 
SKŁADKI

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia wszyscy członkowie zobowiązani są do płacenia corocznych składek członkowskich.

UWAGA! - zmiana wysokości składki, deczyja podjęta podczas walnego zgromadzenia członków w dniu 14.12.2021.

Składka członkowska wynosi 60 złotych rocznie.

Składki wpłacamy z dopiskiem "Składka członkowska, IMIĘ I NAZWISKO; ROK, za który płacona jest składka" do końca roku kalendarzowego 

53 1090 1102 0000 0001 3616 3966
Bank Santander 


Adres Odbiorcy:

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
Nowoursynowska 166
02-787 Warszwa
REGON:  140572920
NIP:  525-250-50-15