PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

unnamed
Możliwości stworzone przez ustawę 2.0 do zwiększenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i poprawy ich pozycji
 to główny temat konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", która odbędzie się 3-4 grudnia w Warszawie. Konferencję, organizowaną tradycyjnie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" w ścisłej współpracy z KRASP i PKA, otworzy wystąpienie wicepremiera, ministra JAROSŁAWA GOWINA.

Tematyka konferencji dotyczy uruchamianych przez Ministerstwo inicjatyw mających na celu podniesienie jakości badań w Polsce: "Inicjatywy doskonałości - uczelnia badawcza" oraz "Regionalnej inicjatywy doskonałości". Dla władz uczelni zainteresowanych uczestnictwem i sukcesem w tych strategicznych programach jest to konferencja "must-attend", czyli prawie obowiązkowa!

Wśród 33 mówców aż 11 to goście zza granicy, w tym autorzy prestiżowych rankingów (m.in. US News, QS i Webometrics) oraz analitycy i rektorzy uczelni zagranicznych uczestniczących w "Excellence Initiatives". Towarzyszyć im będą znakomitości polskiego życia akademickiego.

Wśród mówców konferencyjnych są między innymi: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący RGNiSW, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚl., prof. Maciej Duszczyk, prorektor UW prof. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM, prof. Jarosław Bosy, prorektor UP we Wrocławiu, prof. Marcin Moniuszko, prorektor UMed. w Białymstoku, prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Emanuel Kulczycki, przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW, dr Olaf Gajl, dyrektor OPI, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020"...

Główne sesje konferencyjne poprowadzą: prof. Michał Kleiber ("inicjatywy doskonałości" na świecie) prof. Wiesław Banyś (sieci "uniwersytetów europejskich:), prof. Stanisław Kistryn (wyłanianie uczelni badawczych), prof. Tomasz Szapiro (ewaluacja wg ustawy 2.0), prof. Dominik Antonowicz (metodologie rankingów), prof. Grzegorz Mazurek(budowa "visibility" uczelni), Waldemar Siwiński (rankingi "by subject").

Będzie znakomita reprezentacja MNiSW oraz instytucji wspierających naukę i edukację... Będą partnerzy z Elsevier, Asseco i IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Będzie Gala Nagród Elsevier za najlepsze osiągnięcia badawcze 2015-17. Tu trzeba być!

Zarejestruj się