PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

SZ2019


Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się 17-18 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".
Na konferencję zostali zaproszeni wysokiej rangi przedstawiciele MNiSW, dyrektorzy centralnych instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni.

Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Warto już teraz wpisać tę datę do swoich kalendarzy!"
 
Szczegóły: https://goo.gl/MGrkRF