PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Uczelnia grafika

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów.Doskonalenie form komunikacji, wsparcie działań dydaktycznych, nowe technologie, przepływ informacji - to tylko kilka elementów uczelni, która chce zyskać miano nowoczesnej. Wszystko to dlatego, że młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

"Uczelnia na miarę potrzeb", która odbędzie się
16 maja 2019 roku w Warszawie.

Wymagana rejestracja->>

Podczas konferencji zostanie poruszona taka tematyka jak:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
• Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
• Rola serwisu internetowego w komunikacji
• Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
• Media społecznościowe jako główne źródło informacji
• Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
• E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
• Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
• Integracja systemów ICT
• Bezpieczeństwo danych i informacji
• Oprogramowanie antyplagiatowe
• System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
• Systemy kontroli dostępu
• Infrastruktura PKI
• Zarządzanie zasobami uczelni
• Systemy ERP do zarządzania uczelnią
• Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
• Budowa profesjonalnej serwerowni
• Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
• Backup i archiwizacja dokumentów

Naszą grupą docelową są przedstawiciele uczelni wyższych: rektorzy, dziekani, kanclerze, kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi dziekanatów, centrum informatyki. Wstęp dla wyżej wymienionych osób bezpłatny!

Link do wydarzenia:
strona www->>>