PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

ArticlePodczas otwierającego konferencję panelu eksperckiego moderowanego przez dr hab. Agnieszkę Kampkę – sekretarz PTR – zaproszone panelistki dyskutowały o najbardziej aktualnych trendach w komunikacji wizualnej. Prof. dr hab. Anna Landau-Czajka z Instytutu Historii PAN przedstawiła przed zebranymi kontekst historyczny i przeobrażenia w wizerunku, które dokonywały się na przestrzeni dziejów. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca z Uniwersytetu Warszawskiego mówiąc o etosie nadawcy zwracała uwagę na rolę retoryki w kształtowaniu wizerunku, zaznaczając wyraźnie ogrom odpowiedzialności spoczywającej na autorach i wytwórcach treści. Dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik Uniwersytetu Gdańskiego omawiała siłę rażenia mediów zarówno w kontekście opracowań teoretycznych, jak i doświadczeń praktycznych, co przyczyniło się do wieloaspektowej refleksji i dyskusji na styku idei i ich realizacji. Prezes Stowarzyszenia „PRom” Anna Kiryjow-Radzka mówiąc o kreowaniu wizerunku uczelni przez obraz w ekosystemie social mediów zwracała uwagę na zmianę paradygmatu komunikacyjnego,  w którym uniwersytet, jako instytucja, traci wyłączność w obszarze kreacji marki i brandingu, na rzecz ambasadorów marki – studentów, absolwentów i pracowników, którzy współtworzą ten obraz.

Podczas dwóch dni wystąpień i referatów uczestnicy Konferencji wymienili się wiedzą i doświadczeniem przyczyniając się tym samym do lepszego poznania koncepcji wizerunku i obrazu w świecie marketingu.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie

Komitet naukowy konferencji:

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Biuro Promocji Nauki PolSCA, Bruksela
dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, Uniwersytet Opolski
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski
dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Beata Czechowska-Derkacz, Uniwersytet Gdański
dr Eliza Kania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Komitet organizacyjny:

dr hab. Agnieszka Kampka
dr Ewa Modrzejewska
dr inż. Krzysztof Szwejk
mgr Anna Kiryjow-Radzka
mgr Katarzyna Sobczak