PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Euprio Logo Poznan


W imieniu the European Association of Communication Professionals in Higher Education – EUPRIO (d.European Universities PR and Information Officers) oraz uczelni – współorganizującej wydarzenie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszamy do udziału w pierwszej na terenie Polski EUPRIO Annual Conference, która odbędzie się w dniach 16-19.06.2019, na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

Tegoroczna Konferencja pt. Inspiring Communities. How to Engage Key Audiences and Boost your Reputation? odbywa się pod hasłem angażowania społecznych zasobów uczelni do budowania i zarządzania jej reputacją. Całość jest prowadzona w j.angielskim, przez zaproszonych ekspertów zewnętrznych, bez tłumaczenia na j.polski.

Szczegółowy program zawiera 2 ścieżki tematyczne, 24 warsztaty i 6 Klas Mistrzowskich, prowadzonych przez 37 prelegentów z całej Europy.  Koszt udziału w Konferencji wynosi: 600 EUR dla członków sieci EUPRIO i 800 EUR dla wszystkich pozostałych. Termin rejestracji upływa 8 czerwca br.

EUPRIO jest największą, branżową i specjalistyczną organizacją non-profit w Europie, skupiającą pracowników uczelni europejskich z działów odpowiedzialnych za szeroko rozumianą komunikację szkolnictwa wyższego z otoczeniem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym, zarówno lokalnym jaki i międzynarodowym, poprzez najnowsze narzędzia i najlepsze praktyki.

Ideą podstawową sieci EUPRIO jest dzielenie się know-how przez ponad 750 profesjonalistów z 23 krajów Europy-instytucjonalnych i indywidualnych członków EUPRIO, pracujących m.in. w takich obszarach jak: promocja i marketing uczelni, popularyzacja nauki, promocja zagraniczna
i upowszechnianie wyników badań, współpraca uczelni z gospodarką oraz komunikacja z mediami, a więc od public relations przez media relations po public affairs i community relations
.

EUPRIO, jako organizacja powołana przez Radę Ministrów Szkolnictwa Wyższego ówczesnych Wspólnot Europejskich w 1986 r., działa na rzecz propagowania współpracy międzysektorowej
i interdyscyplinarnej wszystkich typów szkół wyższych i wymiany najlepszych praktyk na poziomie eksperckim.

Członkowie EUPRIO korzystają w ciągu roku z seminariów przeznaczonych dla kadry administracyjnej
i zarządzającej, z zasobów intranetu MyEUPRIO, uczestniczą w projektach mobilnościowych i grupach roboczych, a także tworzą dwu-i-wielo-stronne zespoły tematyczne w ramach networkingu, rozwiązując konkretne problemy lub przypadki ważne dla uczelni członkowskich.

Doroczne konferencje EUPRIO są największym wydarzeniem w życiu organizacji, na które przyjeżdża od 200 do 300 uczestników z Europy i świata. Podczas konferencji organizowane są nie tylko wykłady plenarne, czy warsztaty, ale także tzw. Masterclasses-klasy mistrzowskie, prowadzone przez najlepszych specjalistów z branży. Annual Conference jest także corocznie areną rozstrzygnięcia konkursu EUPRIO Awards na najlepsze projekty komunikacyjno-marketingowe uczelni europejskich.

Zapraszamy do Poznania, w dniach 16-19.06.2019 r.

Więcej informacji na stronach: www.euprio.eu oraz: https://www.euprio.eu/annual-conference/.