PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa - podsumował minister nauki Jarosław Gowin.

Na Kongresie organizowanym przez MNiSW było wiele osób związanych ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom".

"Społeczna Odpowiedzialność Nauki wprowadza podobną logikę do środowiska badawczego i akademickiego. Pomaga w identyfikowaniu szans i możliwości, inspiruje do dialogu między nauką a dziećmi, młodzieżą i seniorami" - podkreślił minister Gowin.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego > Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Na Kongresie organizowanym przez MNiSW było wiele osób związanych ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom".

Prezes Stowarzyszenia "PRom" Anna Kiryjow-Radzka brała udział w dyskusji panelowej Społeczna Odpowiedzialność Nauki - III misja uczelni.

Dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała i przeprowadziła wykład "Społeczna Odpowiedzialność Komunikacji. Prezentacja badań naukowych w mediach", a Anna Rolczak - Dyrektor Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, podczas Kongresu przeprowadziła wykład "Komunikowanie i raportowanie działań z obszaru społecznej odpowiedzialności - wyzwania dla naukowców i działów promocji".