PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

trudny studentZapraszamy na kolejne z cyklu szkoleń organizowanych przez  Akademia Internacjonalizacji. Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

Uczestnicy szkolenia zdobędą też podstawowe umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja, komunikacja w środowisku międzynarodowym, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i podbramkowych oraz umiejętność budowania relacji w miejscu pracy i poza nim. Dzięki warstatowej formie szkolenia, opartje na wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczestnicy będą mogli także zmnienic swoją perspektywe w kontaktach ze studentami (zagranicznymi) oraz przećwiczyć sytuacje kryzysowe czy stereotypowe.

Więcej informacji oraz link do rejestracji znajduje się na stronie: http://studyinpoland.pl/