PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Konferencja PR w Koszalinie
VII Ogólnopolska Konferencja Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Szkół Wyższych przeszła do historii. Od 29.06 do 1.07.2006r. Politechnika Koszalińska gościła osoby zajmujące się promocją oraz działaniami public relations szkół wyższych.

Podczas konferencji zaprezentowano wystąpienia dotyczące m.in. działań Internet Public Relations uczelni, kwestii podejmowania decyzji przez kandydata na studia oraz finansów w edukacji.

W obszarze Internet PR pozostała dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (Politechnika Koszalińska), która zaprezentowała wyniki swoich ostatnio przeprowadzonych badań porównujących wykorzystanie Internetu w public relations uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Praktyczna realizacja Internet PR zaprezentowana została przez Urszulę Kandefer (Ideo) oraz Łukasza Zawadowskego (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego). Prezentacja pokazywała etapy, rozwiązania i problemy jakie wystąpiły przy tworzeniu i wdrażaniu serwisu www.kozminski.edu.pl.

Marcin Pietras (Communication Partners) zaprezentował wyniki badań zrealizowanych w czerwcu 2006 roku, a dotyczących finansów w edukacji. Czynnikami, które skłoniły do podjęcia zadania badawczego były próba ułatwienia podejmowania decyzji przyszłym studentom i ich rodzicom oraz zwrócenie uwagi szkół wyższych na politykę cenową jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Dr Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) przedstawił proces decyzyjny kandydata na studia. Podkreślone zostało, iż wzrost udziału uczelni niepublicznych w rynku, dynamiczny rozwój mediów elektronicznych oraz zwiększająca się świadomość młodzieży w zakresie planowania swojej przyszłości powinny wymuszać na uczelniach zdefiniowanie strategii marketingowej.

Istotną częścią obrad konferencyjnych był panel poruszający metodologię tworzenia rankingów uczelni wyższych przez prasę ogólnopolską. Podczas odbyła się debata, w której uczestniczyli red. Jan Andrzej Nicał (dyrektor Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy") oraz red. Artur Olczak (Miesięcznik Edukacyjny "Perspektywy"). W burzliwej debacie przedstawiciele szkół wyższych wyrazili swoją opinię na temat rankingów prasy ogólnopolskiej będących bardzo często jednym z głównych powodów wyboru danej uczelni przez kandydatów, a według pracowników uczelni często dyskredytujących i nie dających szansy na uzyskanie dobrej lokaty z powodu zastosowanej metodologii. W drugim dniu obrad uczestnicy 7. Ogólnopolskiej Konferencji Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Szkół Wyższych skoncentrują się m.in. na wyborach władz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich oraz sprawozdaniu Komitetu Założycielskiego i zmianach w Statucie Stowarzyszenia skupiającego osoby na co dzień zajmujące się promocją i public relations uczelni.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Nowo wybrane władze Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich:
prezes: dr Marek Zimnak - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
wiceprezesi:
Ewa Sapeńko - Uniwersytet Zielonogórski,
Marcin Żukowski - Uniwersytet w Białymstoku,
Krzysztof Sławiński - Politechnika Opolska
skarbnik: Kamil Melcer - Uniwersytet Warszawski

Komisja rewizyjna:
Paweł Doś - Politechnika Śląska,
Monika Kaczmarek-Śliwińska,
Barbara Bąk - AGH,
Beata Górka - KUL,
Agnieszka Szewczyk - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Historia nad powołaniem Stowarzyszenia sięga konferencji w Warszawie (czerwiec 2003r.). Kolejne spotkania pracowników biur promocji i rzeczników uczelni, między innymi w Krakowie i we Wrocławiu w 2004r., przybliżały do wspólnego celu. W lipcu 2005 roku odbyło się spotkanie w miejscowości Szczecinowo (gm. Stare Juchy), podczas którego grupa robocza zredagowała statut, zatwierdzony na Konferencji w Zielonej Górze (luty 2006r.), a następnie zgłoszony do rejestracji w sadzie. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich zarejestrowane zostało w kwietniu 2006 roku. Siedzibą tego ogólnopolskiego Stowarzyszenia jest Warszawa.

Źródło: http://media2.pl/

Gospodarz:
Politechnika Koszalińska