PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO A WYZWANIA DLA PR I PROMOCJI UCZELNI
Program
Gospodarze:
SGH
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego