PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

WYZWANIA I ROZWIĄZANIA: STRATEGIE KOMUNIKACYJNE UCZELNI W NADCHODZĄCEJ PRZYSZŁOŚCI
W Brennej odbyła się 20. Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, które zrzesza ponad sto polskich szkół wyższych. To jedyna tak silna w Polsce branżowa reprezentacja środowiska zajmującego się promocją polskich uczelni, nauki i edukacji wyższej, które w warunkach konkurencji o kandydatów na studia potrafi współpracować i podejmować wspólne działania w zakresie budowania silnej marki szkolnictwa wyższego. Gościem jubileuszowej konferencji był prof. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pierwsze konferencje i spotkania integrujące rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni wyższych odbyły się już na przełomie 2002 i 2003 roku. Formalnie Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zostało zarejestrowane w kwietniu 2006 roku. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich. Jest organizatorem, wspólne z poszczególnymi szkołami wyższymi, cyklicznych konferencji, w których uczestniczą przedstawiciele uczelni wyższych zajmujący się szeroko rozumianą promocją szkół wyższych, nauki i edukacji wyższej. Przyznaje także doroczne „proMYKI” nagrody za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Ma na swoim koncie szczególne osiągnięcia – jak na przykład Eurpio Award (nagroda European Public Relations and Information Officers Association – EUPRIO) za przygotowanie kompletnego modelu promocyjnego dla gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim (działania promocyjne dla gminy zostały przygotowane w czasie konferencji w Kliczkowie w 2008 roku). Stowarzyszenie „PRom” jest reprezentowane w europejskim gronie w Komitecie Sterującym European Public Relations and Information Officers Association – EUPRIO. Coraz bardziej słyszalny jest głos stowarzyszenia w szeroko rozumianym środowisku edukacji wyższej ale największą i szczególną wartością wyróżniającą Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” jest współpraca osób zajmujących się promocją polskich uczelni w warunkach rywalizacji o kandydatów na studia, która prowadzi do wielu wspólnych przedsięwzięć i działań dla dobra wspólnego polskich szkół wyższych. Prezesem Stowarzyszenia, który reprezentuje grono PR-owców uczelni wyższych jest dr Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Tradycyjną częścią konferencji Stowarzyszenia PRom są wspólne warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne i wymiana doświadczeń szeroko rozumianego środowiska osób zajmujących się promocją i wizerunkiem uczelni wyższych – rzeczników prasowych, pracowników biur promocji, redaktorów naczelnych uczelnianych periodyków, pracowników działów zajmujących się studentami zagranicznymi i wielu innych. Tematem 20. Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” były: „Wyzwania i rozwiązania: strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości”. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie z Pawłem Tkaczykiem, który swoim wystąpieniem o wykorzystaniu grywalizacji w promocji polskich uczelni sprowokował dyskusję nad przyszłością tradycyjnych strategii komunikacyjnych rozpoczęło cykl warsztatów w zakresie wystąpień publicznych, komunikacji kryzysowej, serwisów społecznościowych i prawa prasowego. Dużą część uczestników skupiły panele dyskusyjne na temat przyszłej strategii, promocji i kształtu konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zorganizowane wokół European Plaza. Efektem wspólnych rozmów będzie realizacja wskazanych przez członków stowarzyszenia priorytetów w działaniach na rzecz uczelni i środowiska oraz wielu interesujących pomysłów.

20. Konferencję Stowarzyszenia „PRom” w dniach 27-30 stycznia 2013 zorganizowała Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Jubileuszowa konferencja była także okazją do zaprezentowania publikacji na temat dotychczasowej historii i dokonań Stowarzyszenia. W publikacji – oprócz tekstów na temat początków integracji środowiska i kolejnych konferencji, a także prezentacji partnerów i patronów Stowarzyszenia PRom – znajdują się teksty na temat strategii Stowarzyszenia, rankingów uczelni wyższych jako narzędzia promocji oraz o sztuce komunikowania o nauce, uczelniach i wyższej edukacji. Publikacja została przekazana na ręce Przewodniczącego KRASP i zostania wysłana do rektorów uczelni wyższych w Polsce.

Na konferencji obecny Zarząd Stowarzyszenia „PRom” w imieniu wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia podziękował za dotychczasową pracę Kamilowi Melcerowi, niewdanemu wiceprezesowi Stowarzyszenia, który został rzecznikiem prasowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. To nie pierwszy przypadek, kiedy członkowie Stowarzyszenia „PRom” wypływają na szerokie wody ogólnopolskiej promocji uczelni wyższych i możliwe, że już niedługo będzie można mówić o kuźni przyszłych awansów. Na zakończenie swojego inauguracyjnego wykładu prof. Banyś życzył rzecznikom prasowym uczelni by byli „zawsze dostępni, dobrze poinformowani a przede wszystkim odporni na stres”, pracownikom PR – by byli „zawsze kreatywni, z dobrym budżetem na promocję oraz aby ich uczelnie były na najwyższych pozycjach w każdym rankingu” a całemu środowisku – samych sukcesów medialnych i promocyjnych. Wszystkim członkom, sympatykom, uczestnikom, partnerom i patronom Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pozostaje życzyć sprostania wszystkim trudnym współczesnym wyzwaniom w zakresie skutecznej komunikacji na rzecz uczelni wyższych i szeroko rozumianej edukacji wyższej.
Program
Biogramy 1
Biogramy 2
Gospodarz:
wyzsza szkola administracji bielkso-biala