PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

PARTNEREM STRATEGICZNYM STOWARZYSZENIA JEST AGORA SA

Edulandia pl

Edulandia.pl to serwis, który za cel obrał sobie pomaganie uczniom i dorosłym podczas całej ścieżki edukacyjnej – od szkoły podstawowej, poprzez studia podyplomowe. Towarzyszy na każdym kroku. Prezentujem testy egzaminacyjne z poprzednich lat, przypomina o ważnych terminach, udostępnia wiedzę z epok literackich, czy informacje historyczne w pigułce. Mówi jak się uczyć, by zdobywać wiedzę szybciej i efektywniej, jak walczyć ze stresem, czy nauczyć się organizacji własnego czasu.

Po zdanych egzaminach, prezentuje oferty szkół i uczelni wyższych oraz kursów dokształcających. Podpowiadam po jakich kierunkach są ciekawe perspektywy zawodowe, które specjalności są szczególnie poszukiwane przez pracodawców.

Ważne miejsce w działalności Edulandii zajmują serwisy społecznościowe dostosowane do wieku użytkowników funkcjonujące jak całodobowe pogotowie edukacyjne z najważniejszymi informacjami, opiniami i ciekawostkami.


PARTNERZY STOWARZYSZENIA

Centrum Efekty

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY - wydawca „Informatora Edukacja" i sieci opiniotwórczych portali edukacyjnych. „Informator Edukacja" - rekomendowany przez kuratorów oświaty, zawiera spis uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji związanych z edukacją. Informatory przekazywane są bezpłatnie do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.

Główne portale edukacyjne:
www.Studia.net - baza uczelni, kierunków studiów, rekrutacja, praktyki, staże, studia podyplomowe. Uczelnia okiem maturzysty, studenta i absolwenta.
www.Kierunki.net - wyszukiwarka kierunków studiów, uczelnie, specjalności, liczba kandydatów, kierunki zamawiane, praca po studiach - przyszłościowe studiowanie.
www.Edukacja.net - niezbędnik maturzysty, terminy egzaminów, przedmioty maturalne, najpopularniejsze kierunki, baza uczelni, jak zdać i gdzie studiować?

Regionalne portale akademickie:
www.Białystok.Studia.net
www.Bydgoszcz.Studia.net
www.Gdańsk.Studia.net
www.Gdynia.Studia.net
www.Gorzów.Studia.net
www.Kielce.Studia.net
www.Katowice.Studia.net
www.Kraków.Studia.net
www.Lublin.Studia.net
www.Łódź.Studia.net
www.Olsztyn.Studia.net
www.Opole.Studia.net
www.Poznań.Studia.net
www.Rzeszów.Studia.net
www.Sopot.Studia.net
www.Szczecin.Studia.net
www.Toruń.Studia.net
www.Warszawa.Studia.net
www.Wrocław.Studia.net
www.ZielonaGóra.Studia.net

... i wiele innych regularnie rozwijanych przez Centrum EFEKTY


Forum Akademickie2GoldenLine

GoldenLine.pl to największy serwis biznesowo-społecznościowy w Polsce, który łączy profesjonalistów o bardzo różnych zainteresowaniach, stanowiskach oraz celach zawodowych. Daje możliwość znalezienia właściwej pracy oraz pomaga w wyborze kierunku studiów i kursów podyplomowych. Uczelniom wyższym i pracodawcom pomagamy dotrzeć do ponad 4 mln osób - aktywnych zawodowo, jak i zaczynających swoją karierę. Uczelniom dostarczamy narzędzia społecznościowe, które wspierają rekrutacje na studia, jak i budowanie wizerunku uczelni. Są to profile uczelni dopasowane do specyfiki uczelni: http://www.goldenline.pl/praca#edukacja, jak i dedykowane kampanie reklamowe, które są skierowane do grupy docelowej uczelni. Naszym klientom oferujemy doradztwo w kwestii promocji oraz wsparcie strategiczne, jak i koncepcyjne.

logo psmm rgb
Informacje pełne, sprawdzone, dostępne na czas, o każdej porze i w każdym miejscu – to motto Press Service. Informacje pojawiające się nagle, rozchodzące się lotem błyskawicy i o nieograniczonym zasięgu – to ich codzienność. Umiejętność wyszukania właściwej informacji na dany temat jest niezbędną współcześnie kompetencją. Monitorują media, pozyskują informacje z internetu, social media, prasy, radia i telewizji. Dziś, kiedy źródła liczy się w milionach, zapewniają dostęp do najszerszej i najdynamiczniej rozwijanej bazy mediów na rynku.
Ale to nie wszystko – specjalizują się w profesjonalnej analizie przekazu. W ich ofercie znajdziesz audyty i raporty medialne oraz newslettery i biuletyny, w których diagnozują wizerunek marki, branży czy wydarzenia.
 
Doświadczenie, wiedza, elastyczność i najwyższej jakości obsługa sprawiają, że wybierają ich najbardziej wymagający Klienci.

brainly
Brainly (w Polsce znani jako zadane.pl) jest grupą serwisów social-edukacyjnych. Ich celem jest zmiana sposobu w jakim uczniowie na całym świecie przyswajają i dzielą się widzą. Działanie serwisu jest bardzo proste. Osoba mająca problem w danym przedmiocie zadaje pytanie, za otrzymanie odpowiedzi obdarowuje innego użytkownika punktami. Ten z kolei może przeznaczyć je na zadanie pytań z dziedziny, z której potrzebuje wsparcia. Nad poprawnością merytoryczną tych działań czuwa ponad 700 moderatorów.

Prosty system i jasna idea przyjęła się bardzo szybko w środowisku uczniów na całym Świecie. 5 lat po uruchomieniu zadane.pl w Polsce, serwisy spod znaku Brainly funkcjonują w 35 krajach, gromadząc przed monitorami ponad 40 mln uczniów miesięcznie.

Brainly jest częstym partnerem Uczelni w Polsce i na Świecie w działaniach promocyjnych kierowanych do uczniów ostatnich klas szkół średnich. Według Instytutu Monitorowanie Mediów Zadane.pl jest najczęściej polecanym serwisem wśród maturzystów.

Obecnie Brainly przeżywa okres bardzo szybkiego wzrostu. Otwarto dwie nowe siedziby firmy. Pierwszą w Nowym Jorku, drugą w Berlinie.


logotyp MANKO Magazyn
MANKO to magazyn studencki z 15-letnią tradycją, dystrybuowany na 45 uczelniach wyższych. Integruje, rozwija i motywuje środowiska akademickie. Na łamach gazety od lat promowana jest idea samodoskonalenia, wolontariatu oraz świadomości społecznej. Walczy także o wolność słowa, prezentując różne punkty widzenia.


iros

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią działów współpracy z zagranicą wiodących polskich akademickich uczelni państwowych. Celem IROs Forum jest zwiększenie efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni, a w szczególności prowadzenie wspólnych działań w kierunku rozwoju wielopłaszczyznowej akademickiej współpracy międzynarodowej, promocja i wdrażanie ich efektów wśród społeczności uczelni partnerskich.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


alphagalileo
AlphaGalileo to europejska platforma internetowa służąca popularyzacji osiągnięć uniwersytetów  z naszego kontynentu. W portalu każda wyższa uczelnia może zamieścić  swoje informacje, dotyczące  wynalazków, konferencji naukowych, publikacji lub innych osiągnięć. W portalu jest zalogowanych ok. pięć tysięcy dziennikarzy mediów europejskich, zajmujących się  publicystyką naukową. PRom  współpracuje  z Alpha Galileo i służy każdej polskiej  uczelni  pomocą  w nawiązaniu kontaktu, jak również  w  późniejszym osadzaniu w portalu informacji uczelnianych, spełniających powyższe kryteria. 13_września_wziąłem_ślub_z_Anią
santander

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelniami w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało:

santander liczby

 

Korzyści dla uczelni:

  • • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarówno lokalnych i międzynarodowych
  • • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim;
  • • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów
  • • Wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów

 

Korzyści dla studentów:

  • • Stypendia krajowe i zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
  • • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

 

Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się:

na stronie santanderuniversidades.pl
na FB: Santander Universidades Polska
w placówkach na wybranych uczelniach.

 

Aktualne oferty praktyk i staży:
Rekrutacja w Santander Bank Polska jest prowadzona przez cały rok.
Dowiedz się więcej na karierabankiera.pl

Euprio

Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO (The Association “European Universities Public Relations and Information Officers”) zostało założone w Brukseli 12 maja 1986 r. przy wsparciu urzędników ówczesnych Wspólnot Europejskich. 16 maja tego samego roku powołanie EUPRIO zakomunikowano światu podczas konferencji prasowej Ministrów Nauki i Edukacji w Hadze (Holandia).

Misja działania EUPRIO współgra z europejskimi dokumentami (Konwencja Lizbońska 1997, Deklaracja Bolońska 1999) oraz trendami, które powierzają akademickim służbom komunikacyjnym, prasowym i promocyjno-marketingowym szczególną dbałość o rozwój systemu wyższej edukacji
w Europie i zachęcają do wnoszenia własnego wkładu w tworzenie europejskiego obszaru badawczego, przepływu informacji i budowania specjalistycznych sieci współpracy w tej branży.

Obecny statut EUPRIO, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków (General Assembly) pochodzi z roku 2009. EUPRIO jest organizacją non-profit, zarejestrowaną wg regulacji prawa belgijskiego,
z siedzibą na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

Cele EUPRIO są następujące:
- Promowanie wymiany idei, narzędzi, technik i doświadczeń pomiędzy członkami, zarówno na płaszczyźnie nauk o komunikacji i zarządzaniu, jak i public relations, marketingu i reklamy – wykorzystywanych w promocji sektora wyższej edukacji.
- Wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami wyższej edukacji i badań naukowych w zakresie komunikacji i promocji.
- Tworzenie sieci współpracy pomiędzy członkami i wspieranie członków w wykonywaniu ich codziennych obowiązków w jednostkach macierzystych.
- Promowanie dążenia do zawodowej doskonałości i perfekcji w działaniu.
- Profesjonalizowanie obiegu informacji w sektorze wyższej edukacji i w szeroko rozumianych, akademickich działach PR i marketingu, poprzez tworzenie nowych form i narzędzi komunikacji z otoczeniem, dzielenie się najlepszymi praktykami, organizowanie specjalistycznych konferencji, warsztatów, klas mistrzowskich i spotkań lobbingowych.
- Reprezentowanie europejskiego środowiska uniwersyteckich pracowników odpowiedzialnych za komunikację z otoczeniem na forum innych organizacji międzynarodowych.
- Reprezentowanie interesów środowiska uniwersyteckich biur prasowych, nowych mediów, PR, marketingu i innych-zbliżonych wobec instytucji legislacyjnych i wykonawczych w zakresie polityki dotyczącej sektora wyższej edukacji.
- Wspieranie rozwoju osobistego i instytucjonalnego członków i zachęcanie do współpracy pomiędzy środowiskami uniwersyteckimi Europy i pozostałych kontynentów.

EUPRIO działa dzięki sieci Narodowych Przedstawicieli w 14 krajach europejskich, rzeszy ponad 600 członków i sympatyków w większości krajów Unii Europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem
w życiu EUPRIO jest coroczna Konferencja, organizowana wspólnym wysiłkiem Zarządu, Komitetu Sterującego i przedstawicieli kraju goszczącego Konferencję EUPRIO w danym roku. Konferencja wraz z Walnym Zebraniem Członków EUPRIO jest de facto międzynarodowym kongresem, na którym spotykają się eksperci i specjaliści, wymieniając poglądami, umiejętnościami praktycznymi
i studiami przypadków, jakie dzięki ponad 20-letniej współpracy Stowarzyszenia są coraz bardziej wspólne i dostępne dla wszystkich członków EUPRIO.

Narodowym Przedstawicielem Polski wybranym na kadencję 2012-2015 i członkiem Komitetu Sterującego EUPRIO jest Marcin Witkowski (UAM w Poznaniu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Narodowym Przedstawicielem Polski poprzedniej kadencji był dr Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Członkostwo indywidualne EUPRIO na rok 2014 – składka: 112 EUR

Członkostwo instytucjonalne EUPRIO (zgłoszenie do 4 osób) na rok 2014 – składka: 224 EUR

Wszystkie składki płatne przelewem na konto Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” – są przekazywane raz do roku na konto EUPRIO po zebraniu min. 5 wpłat.

Wszelkie informacje i sprawy członkowskie: Marcin Witkowski (UAM)-Narodowy Przedstawiciel EUPRIO w Polsce, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519-340-509.

Strona internetowa EUPRIO: http://euprio.eu/

Najbliższa Konferencja EUPRIO: http://euprio.eu/conference/
W ramach proponowanej oferty proponujemy:
•    Współpracę przy kolejnych corocznych konferencjach Stowarzyszenia. W trakcie konferencji firma Państwa otrzyma czas na autoprezentację wraz z omówieniem swojej oferty komercyjnej, adresowanej do słuchaczy. Frekwencja na naszych konferencjach przekracza regularnie sto osób.
•    Współpraca obejmować będzie także obecność loga Państwa firmy w materiałach konferencyjnych (programy, zaproszenia, informacje prasowe) jak również obecność Państwa loga na stronach internetowych PROM-u przy informacjach o konferencji.
•    Niezwykle chętnie przyjmiemy także Państwa udział w merytorycznej części konferencji. Zakres tematyczny takiej prelekcji każdorazowo byłby uzgadniany.
•    Wspólne publikacje tradycyjne i elektroniczne na tematy obustronnie istotne dla współpracujących stron.

Ze strony Państwa firmy oczekiwalibyśmy:
•    Szerokiego informowania Państwa środowisk biznesowych o łączącej nas współpracy;
•    Stanowienia dla Stowarzyszenia wsparcia logistycznego w wymagających tego sytuacjach (transport, rezerwacje, publikacje) – na warunkach każdorazowo uzgadnianych;
•    Podjęcia się sponsoringu finansowego Stowarzyszenia w wysokości corocznej wpłaty o wielkości będącej wynikiem dalszych negocjacji i zawarowanej w umowie o współpracy.

Jeśli interesuje Państwa jednorazowe pojawienie się na danej konferencji, wówczas oferujemy status Partnera Konferencji, oznaczający:
•    obecność logo w materiałach konferencyjnych (w przypadku wczesnej decyzji w materiałach drukowanych, późnej – wyłącznie w internecie);
•    obecność rollupu w Sali konferencyjnej, a dostarczonych materiałów - w pakietach dla uczestników;
•    czas na 20 minutową autoprezentację przed uczestnikami konferencji, aczkolwiek namawiamy wszystkich naszych Partnerów do stworzenia i zaprezentowania prelekcji merytorycznej, a nie marketingowej;
•    udział w wydarzeniach integracyjnych, których rola w trakcie naszych konferencji jest istotna.
W zamian oczekujemy:
•    poinformowania o fakcie bycia Partnerem konferencji PRom-u w kanałach komunikacji będących w dyspozycji Państwa;
•    przelania opłaty sponsorskiej w wysokości wynegocjowanej wraz z wpłatą za uczestnictwo w konferencji dla Państwa reprezentantów, taką samą jak pozostałych uczestników.

W przypadku uznania przez Państwa naszej oferty atrakcyjną zapraszamy do dalszych kontaktów.
Marek Zimnak – Prezes Zarządu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PARTNER STORY
Partnerzy konferencyjni

W okresie przed formalnym powołaniem Stowarzyszenia do życia poszczególne konferencje środowiska pozyskiwały partnerów z rynku mediów, biznesu i administracji.   Stało się to możliwe dzięki staraniom organizatorów, którymi byli rzecznicy i specjaliści działów promocji uczelni organizującej dane wydarzenie. Rozpoznawalni partnerzy konferencji podnosili jej rangę; niektórzy wspierali ją finansowo, inni dzielili się swoja wiedzą czy też umiejętnościami.
Takim partnerem np. w trakcie jednej z pierwszych konferencji - w Białymstoku - było wydawnictwo TELBIT. Już rok później w Zielonej Górze na liście partnerów konferencji pojawiły się roll-upy PRESS Service, IDEO, SARE, Net PR, Internet PR, portalu edukacyjnego edu.info.pl, Grupy PRACUJ, firmy wystawienniczej DISPLAY, ponownie TELBIT-u, a jako głównego patrona medialnego Gazety Lubuskiej. Listę partnerów konferencyjnych poszerzyły w Koszalinie Fundacja Perspektywy, w Białowieży miesięcznik BRIEF,  w Zawierciu Tauron i miesięcznik COGITO, w Kudowie portal PRoto.pl, a w Gdyni At Media, portal Uczelnie.pl i … StenaLine. W Opalenicy pojawiły się na liście partnerów konferencji serwis Zadane.pl i Ośrodek Edukacyjny FORUM ze Szczecina.

Partnerzy strategiczni
W miarę krzepnięcia Stowarzyszenie zaczęło otrzymywać propozycje wejścia w partnerstwa strategiczne. Zgodnie z zawieranymi umowami, dobrem, które oferuje swoim partnerom Stowarzyszenie, jest możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z liczną już i ważną grupą zawodową, wobec której coraz liczniejsze podmioty deklarują zainteresowanie biznesowe i wizerunkowe. Stowarzyszenie od nich otrzymuje z kolei dobra im właściwe – czyli wparcie finansowe, bądź wsparcie merytoryczne istotne dla działalności PRom-u.
Pierwszym z nich była Grupa PRACUJ, która począwszy od 7. Konferencji w Koszalinie stała się partnerem strategicznym. Jej sukcesorem – po odprzedaniu serwisu Edulandia.pl – stało się od roku 2009 wydawnictwo AGORA i partnerstwo trwa do chwili obecnej.
Przez blisko dwa lata partnerem takim była również poznańska StudentTV, jednak w wyniku zmian własnościowych w spółce zmieniła ona swój profil biznesowy. Od roku 2008 strategicznym partnerem Stowarzyszenia jest do chwili obecnej poznańskie Centrum EFEKTY, zarządzające portalami edukacyjnymi związanymi z wyższą edukacją. Od roku 2009 Stowarzyszenie związane jest również partnerstwem strategicznym z miesięcznikiem FORUM AKADEMICKIE, a od roku 2011 z portalem społecznościowym GoldenLine.

Partnerzy instytucjonalni
Ten rodzaj patrona pojawił się przy okazji X Konferencji w Kleczkowie, kiedy to wspierali nas Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Gminy Osiecznica. Rok później, gdy Stowarzyszenie po raz pierwszy (i jedyny jak dotąd) zorganizowało konferencję bez współpracy z uczelnią, pojawili się patroni dla naszej branży najważniejsi – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i od tej pory towarzyszą nam stale. W 2012 roku w Książu dołączyli do nich Konferencja Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Częstochowy oraz Miasto Wałbrzych. Również częstym i ważnym naszym partnerem instytucjonalnym jest Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji.