PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Euprio

Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO (The Association “European Universities Public Relations and Information Officers”) zostało założone w Brukseli 12 maja 1986 r. przy wsparciu urzędników ówczesnych Wspólnot Europejskich. 16 maja tego samego roku powołanie EUPRIO zakomunikowano światu podczas konferencji prasowej Ministrów Nauki i Edukacji w Hadze (Holandia).

Misja działania EUPRIO współgra z europejskimi dokumentami (Konwencja Lizbońska 1997, Deklaracja Bolońska 1999) oraz trendami, które powierzają akademickim służbom komunikacyjnym, prasowym i promocyjno-marketingowym szczególną dbałość o rozwój systemu wyższej edukacji
w Europie i zachęcają do wnoszenia własnego wkładu w tworzenie europejskiego obszaru badawczego, przepływu informacji i budowania specjalistycznych sieci współpracy w tej branży.

Obecny statut EUPRIO, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków (General Assembly) pochodzi z roku 2009. EUPRIO jest organizacją non-profit, zarejestrowaną wg regulacji prawa belgijskiego,
z siedzibą na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

Cele EUPRIO są następujące:
- Promowanie wymiany idei, narzędzi, technik i doświadczeń pomiędzy członkami, zarówno na płaszczyźnie nauk o komunikacji i zarządzaniu, jak i public relations, marketingu i reklamy – wykorzystywanych w promocji sektora wyższej edukacji.
- Wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami wyższej edukacji i badań naukowych w zakresie komunikacji i promocji.
- Tworzenie sieci współpracy pomiędzy członkami i wspieranie członków w wykonywaniu ich codziennych obowiązków w jednostkach macierzystych.
- Promowanie dążenia do zawodowej doskonałości i perfekcji w działaniu.
- Profesjonalizowanie obiegu informacji w sektorze wyższej edukacji i w szeroko rozumianych, akademickich działach PR i marketingu, poprzez tworzenie nowych form i narzędzi komunikacji z otoczeniem, dzielenie się najlepszymi praktykami, organizowanie specjalistycznych konferencji, warsztatów, klas mistrzowskich i spotkań lobbingowych.
- Reprezentowanie europejskiego środowiska uniwersyteckich pracowników odpowiedzialnych za komunikację z otoczeniem na forum innych organizacji międzynarodowych.
- Reprezentowanie interesów środowiska uniwersyteckich biur prasowych, nowych mediów, PR, marketingu i innych-zbliżonych wobec instytucji legislacyjnych i wykonawczych w zakresie polityki dotyczącej sektora wyższej edukacji.
- Wspieranie rozwoju osobistego i instytucjonalnego członków i zachęcanie do współpracy pomiędzy środowiskami uniwersyteckimi Europy i pozostałych kontynentów.

EUPRIO działa dzięki sieci Narodowych Przedstawicieli w 14 krajach europejskich, rzeszy ponad 600 członków i sympatyków w większości krajów Unii Europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem
w życiu EUPRIO jest coroczna Konferencja, organizowana wspólnym wysiłkiem Zarządu, Komitetu Sterującego i przedstawicieli kraju goszczącego Konferencję EUPRIO w danym roku. Konferencja wraz z Walnym Zebraniem Członków EUPRIO jest de facto międzynarodowym kongresem, na którym spotykają się eksperci i specjaliści, wymieniając poglądami, umiejętnościami praktycznymi
i studiami przypadków, jakie dzięki ponad 20-letniej współpracy Stowarzyszenia są coraz bardziej wspólne i dostępne dla wszystkich członków EUPRIO.

Narodowym Przedstawicielem Polski wybranym na kadencję 2012-2015 i członkiem Komitetu Sterującego EUPRIO jest Marcin Witkowski (UAM w Poznaniu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Narodowym Przedstawicielem Polski poprzedniej kadencji był dr Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Członkostwo indywidualne EUPRIO na rok 2014 – składka: 112 EUR

Członkostwo instytucjonalne EUPRIO (zgłoszenie do 4 osób) na rok 2014 – składka: 224 EUR

Wszystkie składki płatne przelewem na konto Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” – są przekazywane raz do roku na konto EUPRIO po zebraniu min. 5 wpłat.

Wszelkie informacje i sprawy członkowskie: Marcin Witkowski (UAM)-Narodowy Przedstawiciel EUPRIO w Polsce, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519-340-509.

Strona internetowa EUPRIO: http://euprio.eu/

Najbliższa Konferencja EUPRIO: http://euprio.eu/conference/