PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

W ramach proponowanej oferty proponujemy:
•    Współpracę przy kolejnych corocznych konferencjach Stowarzyszenia. W trakcie konferencji firma Państwa otrzyma czas na autoprezentację wraz z omówieniem swojej oferty komercyjnej, adresowanej do słuchaczy. Frekwencja na naszych konferencjach przekracza regularnie sto osób.
•    Współpraca obejmować będzie także obecność loga Państwa firmy w materiałach konferencyjnych (programy, zaproszenia, informacje prasowe) jak również obecność Państwa loga na stronach internetowych PROM-u przy informacjach o konferencji.
•    Niezwykle chętnie przyjmiemy także Państwa udział w merytorycznej części konferencji. Zakres tematyczny takiej prelekcji każdorazowo byłby uzgadniany.
•    Wspólne publikacje tradycyjne i elektroniczne na tematy obustronnie istotne dla współpracujących stron.

Ze strony Państwa firmy oczekiwalibyśmy:
•    Szerokiego informowania Państwa środowisk biznesowych o łączącej nas współpracy;
•    Stanowienia dla Stowarzyszenia wsparcia logistycznego w wymagających tego sytuacjach (transport, rezerwacje, publikacje) – na warunkach każdorazowo uzgadnianych;
•    Podjęcia się sponsoringu finansowego Stowarzyszenia w wysokości corocznej wpłaty o wielkości będącej wynikiem dalszych negocjacji i zawarowanej w umowie o współpracy.

Jeśli interesuje Państwa jednorazowe pojawienie się na danej konferencji, wówczas oferujemy status Partnera Konferencji, oznaczający:
•    obecność logo w materiałach konferencyjnych (w przypadku wczesnej decyzji w materiałach drukowanych, późnej – wyłącznie w internecie);
•    obecność rollupu w Sali konferencyjnej, a dostarczonych materiałów - w pakietach dla uczestników;
•    czas na 20 minutową autoprezentację przed uczestnikami konferencji, aczkolwiek namawiamy wszystkich naszych Partnerów do stworzenia i zaprezentowania prelekcji merytorycznej, a nie marketingowej;
•    udział w wydarzeniach integracyjnych, których rola w trakcie naszych konferencji jest istotna.
W zamian oczekujemy:
•    poinformowania o fakcie bycia Partnerem konferencji PRom-u w kanałach komunikacji będących w dyspozycji Państwa;
•    przelania opłaty sponsorskiej w wysokości wynegocjowanej wraz z wpłatą za uczestnictwo w konferencji dla Państwa reprezentantów, taką samą jak pozostałych uczestników.

W przypadku uznania przez Państwa naszej oferty atrakcyjną zapraszamy do dalszych kontaktów.
Marek Zimnak – Prezes Zarządu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PARTNER STORY
Partnerzy konferencyjni

W okresie przed formalnym powołaniem Stowarzyszenia do życia poszczególne konferencje środowiska pozyskiwały partnerów z rynku mediów, biznesu i administracji.   Stało się to możliwe dzięki staraniom organizatorów, którymi byli rzecznicy i specjaliści działów promocji uczelni organizującej dane wydarzenie. Rozpoznawalni partnerzy konferencji podnosili jej rangę; niektórzy wspierali ją finansowo, inni dzielili się swoja wiedzą czy też umiejętnościami.
Takim partnerem np. w trakcie jednej z pierwszych konferencji - w Białymstoku - było wydawnictwo TELBIT. Już rok później w Zielonej Górze na liście partnerów konferencji pojawiły się roll-upy PRESS Service, IDEO, SARE, Net PR, Internet PR, portalu edukacyjnego edu.info.pl, Grupy PRACUJ, firmy wystawienniczej DISPLAY, ponownie TELBIT-u, a jako głównego patrona medialnego Gazety Lubuskiej. Listę partnerów konferencyjnych poszerzyły w Koszalinie Fundacja Perspektywy, w Białowieży miesięcznik BRIEF,  w Zawierciu Tauron i miesięcznik COGITO, w Kudowie portal PRoto.pl, a w Gdyni At Media, portal Uczelnie.pl i … StenaLine. W Opalenicy pojawiły się na liście partnerów konferencji serwis Zadane.pl i Ośrodek Edukacyjny FORUM ze Szczecina.

Partnerzy strategiczni
W miarę krzepnięcia Stowarzyszenie zaczęło otrzymywać propozycje wejścia w partnerstwa strategiczne. Zgodnie z zawieranymi umowami, dobrem, które oferuje swoim partnerom Stowarzyszenie, jest możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z liczną już i ważną grupą zawodową, wobec której coraz liczniejsze podmioty deklarują zainteresowanie biznesowe i wizerunkowe. Stowarzyszenie od nich otrzymuje z kolei dobra im właściwe – czyli wparcie finansowe, bądź wsparcie merytoryczne istotne dla działalności PRom-u.
Pierwszym z nich była Grupa PRACUJ, która począwszy od 7. Konferencji w Koszalinie stała się partnerem strategicznym. Jej sukcesorem – po odprzedaniu serwisu Edulandia.pl – stało się od roku 2009 wydawnictwo AGORA i partnerstwo trwa do chwili obecnej.
Przez blisko dwa lata partnerem takim była również poznańska StudentTV, jednak w wyniku zmian własnościowych w spółce zmieniła ona swój profil biznesowy. Od roku 2008 strategicznym partnerem Stowarzyszenia jest do chwili obecnej poznańskie Centrum EFEKTY, zarządzające portalami edukacyjnymi związanymi z wyższą edukacją. Od roku 2009 Stowarzyszenie związane jest również partnerstwem strategicznym z miesięcznikiem FORUM AKADEMICKIE, a od roku 2011 z portalem społecznościowym GoldenLine.

Partnerzy instytucjonalni
Ten rodzaj patrona pojawił się przy okazji X Konferencji w Kleczkowie, kiedy to wspierali nas Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Gminy Osiecznica. Rok później, gdy Stowarzyszenie po raz pierwszy (i jedyny jak dotąd) zorganizowało konferencję bez współpracy z uczelnią, pojawili się patroni dla naszej branży najważniejsi – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i od tej pory towarzyszą nam stale. W 2012 roku w Książu dołączyli do nich Konferencja Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Częstochowy oraz Miasto Wałbrzych. Również częstym i ważnym naszym partnerem instytucjonalnym jest Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji.